Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena zaposlenika zakonska je obaveza svakog poslodavca. Prema odredbama novog Pravilnika evidencija o radnom vremenu treba da sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • datum u mjesecu,
 • početak rada,
 • završetak rada,
 • vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično, do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
 • ukupno dnevno radno vrijeme,
 • vrijeme terenskog rada,
 • vrijeme pripravnosti,
 • vrijeme neprisustva na poslu:
  • vrijeme korištenja odmora (sedmičnog ili godišnjeg),
  • dane koji se ne rade i praznike utvrđene posebnim propisom,
  • vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,
  • vrijeme porođajnog odsustva, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,
  • vrijeme plaćenog odsustva,
  • vrijeme neplaćenog odsustva,
  • vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,
  • vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojim krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,
  • vrijeme provedeno u štrajku,
  • vrijeme isključenja s rada (lockout).

RUČNO VOĐENJE EVIDENCIJE ZAHTJEVA MNOGO VREMENA. SK SISTEM nudi kreativna rješenja za elektronsko vođenje evidencije prilagođeno važećem pravlniku kao i izvještaje prilagođene specifičnim zahtjevima pravnog subjekta u cilju da se uštedi vrijeme i pojednostavi cjelokupan postupak.

Svi poslodavci su ovu evidenciju o radnicima obvezni početi voditi danom početka rada radnika te je ažurno voditi sve do dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti, isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.

U našoj su ponudi kako kompleti za registraciju radnog vremena namijenjeni firmama koje žele bez velikih troškova uspostaviti učinkovitu evidenciju radnog vremena kao i sistemi kontrole i registracije radnog vremena čiji se podaci mogu koristiti u poslovnim informatičkim sistemima većih firmi.

Želite li nadzirati ulaz i prolaženje kroz poslovni objekat nužno je pomoću sistema kontrole pristupa i radnog vremena definisati kome je od uposlenih ili posjetitelja i kada dozvoljen ulaz. Informacije s vanjskih čitača ili tipkovnica moguće je integrirati u postojeći računalni sistem firme i koristiti ih za izračun radnog vremena, ispis izvještaja, obračun primanja isl.

Kontrola pristupa i kontrola radnog vremena temelje se na jednom ili više čitača odnosno terminala za evidenciju (prstom ili karticom, ili kombinacijom oba), i pozadinskom aplikacijom.

Način rada

Terminali mogu raditi samostalno bez centralne aplikacije. U memoriji terminala se čuvaju podaci o korisnicima, podaci o prijavama idr. (svi podaci nalaze se na dva mjesta; lokalno u terminalu te na centralnoj aplikaciji). Na taj način terminali mogu raditi neovisno o centralnoj aplikaciji. U slučaju pada mreže ili centralnog servera, prijave i odjave se mogu nesmetano odvijati. Nakon uspostavljanja LAN mreže, ili servera, aplikacija sinhronizira podatke na terminalima i nastavlja raditi u online modu.

Sistem pruža slijedeće:
- Identifikacija korisnika pomoću beskontaktne ID kartice, otiska prsta ili unosom brojčane šifre u opciji    
  pojedinačne identifikacije ili kombinacije više načina.
- Kontrola pristupa  u štićene prostore
- Dozvola pristupa isključivo ovlaštenim osobama
-  Istovremena mogućnost  korištenja terminala kontrole pristupa kao evidencija boravka
   u radnim postorijama
- Mogućnost uvezivanja više terminala sa različitih kontrolnih tačaka u jedinstven sistem
   i generisanje jedinstvene baze podataka
- Mogućnost višenamjenske upotrebe identifikacijskog elementa
- Grupisanje uposlenika po radnim jedinicama
- Izrada izvještaja o radnim satima (aktivno radno vrijeme)
- Izvještaj o radnom periodu
- Eksportovanje podataka u .xls formatu
- Mogućnost izmjene podataka korisnika
- Jednostavnost upotrebe softwarea

TERMINALI EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

 

 

SC 203


Kapacitet: 10 000 kartica, kapacitet logova 30 000, ZEM500(Linux O/S), I/O: RS232/485. Mreža: 10/100M, Funkcija kontrole pristupa, LCD ekran, tastatura sa 4 funkcijska tastera, napajanje 12VDC, radna temperatura od 0 do 45˚C.Dodatne opcije: HID/Mifare kartica WEB server, Wiegand ulaz, radni kod, anti pass back.

 

I Clock S 680, 880


Kapacitet kartica: 50000, kapacitet zapisa: 150000 registracija, OS: Linux, ekran: 3.5“ TFT LCD.Kamera – mogućnost kreiranja fotografije. RFID kartica: Proximity (125KHz). Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232. Memorija: USB host. Relejni izlaz: EM brava, automatska vrata, Wiegand protokol. Operativna temperatura 0-50˚C. Verzija S680 (dolazi sa opcijom otiska prsta).

 

M200


Kapacitet kartica: 30000, kapacitet zapisa: 100000 registracija, OS: Linux, ekran: 3.5“ TFT LCD. RFID kartica: Proximity (125KHz). Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232. Operativna temperatura -20-70˚C.

 

U160


Kapacitet kartica: 30000, kapacitet zapisa: 100000 registracija, OS: Linux, ekran: 3“ TFT LCD. RFID kartica: Proximity (125KHz), otisak prsta. Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232, USB. Operativna temperatura 0-45˚C.

 

IN01


Kapacitet kartica: 30000, kapacitet zapisa: 100000 registracija, OS: Linux, ekran: 3“ TFT LCD. RFID kartica: Proximity (125KHz), otisak prsta. Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232, USB, električna brava, senzori vrata , dugme za hitni izlaz, alarm. Operativna temperatura 0-45˚C.