GPS Track Control

Satelitsko pracenje vozila

Satelitsko praćenje vozila (GPS Track Control) predstavlja unaprijeđeni sistem za satelitsko  pozicioniranje i praćenje vozila i pokretnih objekata.

Sistem omogućava korisnicima precizno određivanje pozicije i  kontinuirano praćenje kretanja vozila i pokretnih objekata 24 sata dnevno. 

Putem GPS satelita vrši se lociranje uređaja instaliranog u vozilo,  a podaci se dostavljaju na centralni SK SISTEM server. Obrađeni podaci su konstantno dostupni korisniku putem interneta i korisničkog softvera. 

Satelitsko pracenje vozila

Korisnik dobija mogućnost lociranja vozila u realnom vremenu  na putnoj mapi i GoogleEarth servisu.

Satelitsko pracenje vozila

Na web aplikaciji se podaci sa Vaših vozila vizualiziraju na karti i formiraju u izvještaje. Web aplikacijja je dostupna sa bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja koji ima pristup Internetu.

Satelitsko pracenje vozila

Sistem pruža slijedeće:

 • Određivanje pozicije, brzine i smjera kretanja vozila,
 • Kontrola potrošnje goriva,
 • Identifikacija vozača i vozila,
 • Detekciju promjena statusnih parametara vozila (povezivanjem sa različitim senzorima u vozilu),
 • Mogućnost određivanja dozvoljene zone kretanja i alarmiranje napuštanja iste,
 • Izvještaj o prekoračenju dozvoljene brzine,
 • Prikaz tačaka i zona od interesa,
 • Alarmiranje,
 • Mogućnost daljinskog blokiranja i deblokiranja rada motora,
 • Praćenje rada vozača (broj upisanih i efektivnih radnih sati),
 • Neograničeno pohranjivanje podataka,
 • Praćenje istorije korištenja svakog vozila,
 • Štampanje izvještaja o svim aktivnostima vozila.

Prednosti implementacije sistema su:

 • Racionalnije korištenje voznog parka,
 • Servisni informator,
 • Podaci o registraciji , tehničkom pregledu, ...
 • Smanjenje broja nezgoda i šteta,
 • Smanjenje potrošnje goriva,
 • Smanjenje troškova održavanja,
 • Povećanje radnog učinka,
 • Veći stepen bezbjednosti vozača i roba,
 • Unaprijeđen kvalitet usluge.