Automatske rampe i kapije

Automatske rampe i kapije

KRILNE KAPIJE

Motori za krilne kapije

Za krilne kapije dizajnirani su razni tipovi elektro-mehaničkih motora, koji mogu da zadovolje sve dimenzije kapija. Vrsta ugrađenog motora zavisi od raspona i težine krila, intenziteta upotrebe kao i od mogućnosti postavljanja.

Idealni su za rezidentne objekte, stambene zgrade i poslovne objekte. U ponudi su motori sa teleskopskim vođenjem, zglobnom rukom ili podzemni, za krila dužine od 1,6 do 5 metara.

KLIZNE KAPIJE

Motori za klizne kapije

Za klizne kapije postoje više tipova reduktorskih, samozaključavajućih elektromehaničkih motora. Prenos je izveden pomoću zupčanika i zupčaste letve. Vrsta ugrađenog motora zavisi od težine kapije i intenziteta upotrebe.

U ponudi su motori sa vučnom silom od 300 kg do 3500 kg, snage od 170W do 750 W sa napajanjem na 220 V ili 24 V (za intenzivnu upotrebu). Od dodatne opreme ugrađujemo sigurnosne foto-ćelije, fleš lampe i neograničen broj daljinskih komandi po želji.

AUTOMATSKE RAMPE

Automatske rampe

Automatske rampe se koriste za kontrolu pristupa zgrada, parkinga, hotela, firmi itd. Dosta su korisne zahvaljući automatskom otvaranju i zatvaranju preko daljinske komande (bežične ili žične). Imaju mogućnost pomoćnog napajanja za slučaj nestanka električne energije iz javne napojne mreže, mehanička ručica za otvaranje/zatvaranje u slučaju problema sa električnim napajanjem ili elektronikom sistema, određena podešavanje sistema tj. rampa se zaustavlja ako naiđe na prepreku, rampa se zaustavlja ako se objekat nalazi između senzora itd.