Kontrola pristupa

evidencija radnog vremena 1

Kontrola pristupa jedan je od najvažnijih osnovnih elemenata sistema tehničke zaštite. Razvoj, usavršavanje i prilagođavanje cijene opreme omogućilo je primjenu sistema kontrole pristupa u svakodnevnom životu, a ne samo u visoko sigurnosnim sistemima.

Namjena sistema je selektivno ograničenje pristupa u kontrolirana područja, uključujući pohranu podataka o svim dozvoljenim prolascima, alarmnim stanjima i operaterskim aktivnostima. Sistem kao takav reducira troškove tjelesne zaštite pružajući veći stepen sigurnosti.

Prednosti sistema kontrole pristupa:

 • Manji sigurnosni problem kod gubitka ili krađe kartice u odnosu na klasični ključ;
 • Odlazak zaposlenika se rješava poništavanjem kartice bez promjene brava;
 • Svaki korisnik ima jedinstvenu karticu ili identifikacijski element (biometrija) što omogućava individualnu kontrolu kao i praćenje aktivnosti;
 • Sistem kontrole pristupa omogućava svakoj osobi ulazak u različita područja u skladu sa programiranim vremenskim intervalim, a promjene u praksi su brze i jednostavne;
 • Svaki neovlašteni pokušaj ulaska ostaje evidentiran.

Sistem kontrole pristupa možemo iskoristiti za zaštitu kompletnih poslovnih objekata kao i za zaštitu posebno štićenih cjelina kao što su:

 • Server sobe;
 • Posebne kancelarijske prostorije;
 • Arhivske prostorije;
 • Upravljačko-nadzorne sobe;
 • Parkirališta;
 • Liftovi;
 • Skladišta;
 • Trezori isl.

Ovisno o izvedbi, imamo sisteme kontrole pristupa sa jednim ili više kontrolera spojenih na računar koji se programira i upravlja preko programskog paketa kao i sistem namijenjen za lokalni nadzor najčešće jednih vrata bez stalne veze sa računarom.

Za ostvarivanje potpune kontrole nad sistemom kontrole pristupa u većim instalacijama, svi kontroleri se spajaju na računar. Funkcija stalnog nadzora ogleda se u potrebi praćenja funkcionalnosti kompletnog sistema, sa pregledom svih alarma i generisanjem izvještaja.

Kontroler

Osnovni elemnat sistema kontrole pristupa je kontroler. Kontroler je uređaj koji omogućava spajanje čitaća i kontrolu prolaza kroz vrata.
Kontroler može funkcionisati samostalno i sve događaje pohranjivati u vlastitu memoriju. Dok je kontroler neprestano vezan sa računarom, svi događaji se automatski prenose u bazu podataka. Na kontroler se vežu čitaći kartica za svaki smjer prolaska kojim se identificira osoba ili vozilo u prolazu. Na temelju jedinstvenog identifikacijskog koda kartice te pohranjenog programa, kontroler upravlja električnim bravama, rampama, elementima mehaničke zaštite i sl.

Kontroler je opremljen i izdržljivim akumulatorskim napajanjem kako bi prolasci bili omogućeni i u slučaju nestanka električne energije. Baterijsko napajanje osigurava funkcionalnost elektroprihvatnika u slučaju ispada napajnja.

Kontroler ima mogućnost programiranja različitih vremenskih stavki u kojima dozvoljavamo pristup na neku lokaciju. Svaka vremenska stavka programira se sa početnim vremenom, završnim vremenom kao i danima u sedmici i praznicima na koje se odnosi. Svakom korisniku koji posjeduje ID karticu tokom programiranja dodjeljuje se i odgovarajuća vremenska stavka. U tom slučaju vlasnik kartice ima pravo prolaska samo u vremenu programiranom za tu karticu.

Dozvola pristupa

Programiranjem nivoa pristupa, za svakog korisnika pojedinačno određuju kontrolirana mjesta prolaza na kojima je pojedinom korisniku dozvoljen prolaz. U praksi je poželjno korisnike sa istim pravima formirati u grupe, tako da grupa dijeli isti nivo pristupa, radi lakše administracije sistema.

RFID TERMINALI ZA KONTROLU PRISTUPA

 

SC 203


Kapacitet: 10 000 kartica, kapacitet logova 30 000, ZEM500(Linux O/S), I/O: RS232/485. Mreža: 10/100M, Funkcija kontrole pristupa, LCD ekran, tastatura sa 4 funkcijska tastera, napajanje 12VDC, radna temperatura od 0 do 45˚C.Dodatne opcije: HID/Mifare kartica WEB server, Wiegand ulaz, radni kod, anti pass back.

 

I Clock S 680, 880


Kapacitet kartica: 50000, kapacitet zapisa: 150000 registracija, OS: Linux, ekran: 3.5“ TFT LCD.Kamera – mogućnost kreiranja fotografije. RFID kartica: Proximity (125KHz). Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232. Memorija: USB host. Relejni izlaz: EM brava, automatska vrata, Wiegand protokol. Operativna temperatura 0-50˚C. Verzija S680 (dolazi sa opcijom otiska prsta).

 

SCR 100

 

Kapacitet kartica 30000. Kapacitet logovanja: 50000. Platforma: ZEM500(Linux O/S), I/O interface: RS232/484, TCP/IP, 26 bitni Wiegand ulaz/izlaz. LED indikator: 3 LED indikatora(plavi, crveni, zeleni) sa zvučnim signalom. Napajanje: DC12V max 3A. Operativna temperatura od 0 do 45˚C. Dodatne opcije: Mifare/HID/iClass kartica, Web server, Anti-pass back.

 

IN01


Kapacitet kartica: 30000, kapacitet zapisa: 100000 registracija, OS: Linux, ekran: 3“ TFT LCD. RFID kartica: Proximity (125KHz), otisak prsta. Komunikacioni protokol: TCP/IP, RS485/232, USB, električna brava, senzori vrata , dugme za hitni izlaz, alarm. Operativna temperatura 0-45˚C.

 FINGERPRINT TERMINALI ZA KONTROLU PRISTUPA

 

F 707


ZEM500, kapacitet otiska prstiju : 500, kapacitet zapisa 50000, kontrola pristupa: 50 vremenskih zona, 5 grupa, 10 kombinacija za otvaranje vrata. Komunikacija: TCP/IP or RS232 and RS485, radna temeperatura od 0 do 45˚C.

 

F-8T

 

ZEM500, Linux OS, kapacitet otisaka prstiju 1500, kapacitet logova: 50000. Funkcija kontrole pristupa. Komunikacija: TCP/IP ili RS232/485. Napajanje: 12V.Brzina identifikacije. ZK optički senzor, verzija algoritma ZK Finger v9.0. Wiegand Output/In, doorbell, Antipass-back, webserver, SMS, WorkCOde, DLST, dvolinijski LCD ekran, „Touch Screen“ tastatura. Dodatne funkcije: ID/Mifare /HID.

 

F11+ID


Kapacitet otisaka: 1500 otisaka, kapacitet zapisa : 10000. Hardverska platforma: ZEM500. Senzor: ZK optički senzor, verzija algoritma ZK Finger v9.0. Komunikacija RS232/485, mreža,. Interfejs kontrole pristupa za : električnu bravu, taster za izlaz i alaram drugih uređaja. Dodatne funkcije : Mifare/HID. Napajanje 12V. Radna temepratura od 0 do 45˚C.