Video nadzor

Video nadzor

Video nadzor kao način zaštite i prevencije u zadnjih par godina ostvaruju veliki napredak. Sa padom cijena CCTV opreme, tehnologija je postala dostupna širokim masama i nalazi primjenu u različitim uslovima, od kontrole i nadzora radnika, do prevencije krađe i ostalih prestupa.

Sistem video nadzora koristimo za nadzor i kontrolu objekata raznih vrsta i namjena, te dešavanja i aktivnosti unutar i izvan objekata.

Sistem video nadzora omogućava snimanje i praćenje događaja u realnom vremenu, pohranjivanje podataka u memoriju digitalnog video snimača te daljinski prenos i kontrolu snimljenog materijala.

Sistem video nadzora sastoji se od sljedećeg:

  • Centralnog uređaja za prikupljanje i pohranjivanje snimljenog materijala sa kamera
  • Određenog broja kamera zahtijevanih karakteristika
  • Opreme za žičani ili bežični prenos signala sa kamere do snimača
  • Izlaznog video uređaja za pregled snimljenog materijala (TV aparat, LCD ili CRT monitor)
  • Prateća oprema i potrošni materijal

Sve skupa čini sistem koji će vam olakšati poslovanje odnosno, pružiti dodatnu sigurnost i bezbjednost.

IP (digitalni) video nadzor je sistem video nadzora koji pruža mogućnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko računarske mreže, koristeći Internet Protocol, odatle i naziv

IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP video nadzor sadrži IP digitalne kamere megapikselne rezolucije(1, 2, 3, 5, 12 megapiksela), koje daju i do 10 puta veću

rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog računarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla (slika, zvuk, komande za pan-

tilt-zoom), postoji i mogućnost napajanja kamera preko tog istog kabla(PoE – Power OverEthernet). Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeći infrastrukturu računarske mreže,

povezuju na uređaj koji skladišti snimke, NVR (Network Video Recorder). Svi video snimci sa NVRa mogu biti primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gde na planeti putem Interneta.

Instalacija i održavanje IP video nadzora je jednostavnije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji računarska mrežna infrastruktura. Prednosti IP

video nadzora u odnosu na analogni su brojne.

 

Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera,  preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uređaja za uživo praćenje i skladištenje snimaka. CCTV(Closed Circuti Tele

Vision) je termin koji se odnosi na korišćenje analognog video nadzora i predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ograničen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu.

CCTV sistemi koriste DVR (Digital Video Recorder), uređaj koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na konkretnom sistemu. Na jedan DVR se može povezati

 od jedne do više kamera, zavisno od karakteristika ulaza DVRa. DVR sadrži jedan ili više hard diskova čiji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahteva korisnika. DVR kompresuje snimke

kako bi se omogućilo arhiviranje video materijala više dana unazad. DVR uređaji se razlikuju po proizvođaču, kvalitetu, cijeni, tehničkim karakteritikama itd.

Neki DVR uređaji imaju podršku za povezivanje na računarsku mrežu, samim tim je moguće prenositi signal preko mreže i

Interneta i pregledavati snimke i sliku uživo sa udaljenih lokacija.

 

Sistem video nadzora

Sistem Video nadzora